Zwroty (odstąpienie od umowy) i reklamacje

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyn (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zmianami). Zwracany towar musi być nienaruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
2. Przy zwrocie Klient ma obowiązek podać swój numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy (w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nienależące do klienta należy podać dane właściciela rachunku).
3. Zwrotowi podlega jedynie kwota zakupionego towaru. Wysyłka odbywa się na koszt klienta. Sklep wszystkonaimpreze.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
4. Wszystkonaimpreze.pl zobowiązuje się do zwrotu wartości towaru w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Klienta. Koszty dostawy oraz odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Formularze:

  1. Formularz zwrotu towaru  – tutaj
  2. Formularz reklamacji towaru – tutaj