Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszego sklepu internetowego. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane tylko i wyłącznie dla potrzeb prowadzenia sklepu internetowego www.wszystkonaimpreze.pl, którego właścicielem jest Łukasz Chadacz Mydlita 24, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP: 8421694180, numer rachunku bankowego: 23 1240 3783 1111 0010 6704 2738 w zakresie realizacji zamówień, komunikacji reklamowo – marketingowej oraz działań informacyjnych realizowanych wśród użytkowników i klientów.

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych jest Łukasz Chadacz Mydlita 24, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP 8421694180.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.wszystkonaimpreze.pl.
Niżej informujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem przez nas usług oraz w jakim celu i w jaki sposób są one wykorzystywane.

1. ADO. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych dostarczanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.wszystkonaimpreze.pl jest Łukasz Chadacz Mydlita 24, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP 8421694180.

2. Formularz kontaktowy
Korzystanie ze strony sklepu internetowego www.wszystkonaimpreze.pl nie wymaga podania danych osobowych, chyba że Użytkownik zamierza wysłać zapytanie lub nabyć produkty przedstawione w ofercie sklepu.
Podanie danych przy wypełnienia formularza kontaktowego jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane (imię i nazwisko, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) uniemożliwi wysłanie formularza.

3. Kontakt e-mailowy i listowny
Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz adres kontaktowy. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania, przygotowania odpowiedzi. W celu profesjonalnej obsługi, dane osobowe oraz treść zapytania będą przechowywane w naszym systemie.

4. Hosting strony
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę Cyber_Folks.

5. Kontakt telefoniczny
Dane osobowe przekazane nam podczas rozmowy telefonicznej mogą zostać spisane i przechowywane w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

6. Cel przetwarzania danych
Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.wszystkonaimpreze.pl lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz się w każdej chwili zapoznać.

Wymienione wyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przesłania oferty i/lub w celach rachunkowych (zaksięgowanie wpłaty i wystawienie faktury na zakupiony towar oraz w przypadku reklamacji złożonej przez kupującego) przez Łukasz Chadacz Mydlita 24, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP 8421694180.

Szczegółowy wykaz celu przetwarzania Twoich danych:

1. W celu wykonywania zawartych z Tobą umów sprzedaży towarów ze Sklepu www.wszystkonaimpreze.pl – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Ciebie największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Ci zakupionych towarów; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy,

2. W celu prowadzenia Twojego konta na www.wszystkonaimpreze.pl – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Ci również dostęp do przekazanych przez Ciebie danych, w tym historii Twoich zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy,

3. W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Twojej reklamacji.

4. W celach marketingowych – na podany przez Ciebie adres do doręczeń możemy od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu, a my przestaniemy to robić. Sprzeciw możesz wyrazić kontaktując się z nami.

5. W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu.

6. W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.

7. Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe
Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Ciebie towarów:

a) W zależności od wyboru przez Ciebie sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy Twoje dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:
• GLS,
• Innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w Sklepie.

b) W zależności od wyboru przez Ciebie sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Twoje dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom:
• Jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary wybrałeś „za pobraniem”,
• Przelewy 24 – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy Przelewy 24,
• Innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Ciebie towary.

8. Bezpieczeństwo danych
Dostęp do danych osobowych ma jedynie Łukasz Chadacz Mydlita 24, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP 8421694180

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

9. Wprowadzenie zmian z swoich danych
Użytkownik może wyrazić chęć zmiany, poprawy lub usunięcia swoich danych, zgłosić skargę w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, kontaktując się z Łukaszem Chadacz Mydlita 24, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP 8421694180 za pomocą:

a) pisząc na adres e-mail: sklep@wszystkonaimpreze.pl
b) dzwoniąc pod numer telefonu: +48 888 803 241

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

10. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych, ADO
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania danych można zgłaszać poprzez adres e-mail: sklep@wszystkonaimpreze.pl (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.

11. Zmiany w Polityce Prywatności
Wprowadzone zmiany w Polityce prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności / pliki cookies

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.wszystkonaimpreze.pl, której właścicielem jest Łukasz Chadacz Mydlita 24, 77-116 Czarna Dąbrówka NIP 8421694180.

Strona www.wszystkonaimpreze.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Więcej o plikach cookies na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, wówczas pobierane są informacje, w szczególności: adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej.

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje plików Cookies
pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do narzędzi analitycznych m.in Google Analytics.

pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika,

pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, You Tube, Twitter), z których korzysta użytkownik ze Stroną.

Jakich plików używamy?
W ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: – „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosujemy pliki cookies:
pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te są przekazywane do narzędzi analitycznych Google Analytics.
pliki prezentacji na stronie internetowej mapy wskazującej lokalizację naszego biura za pomocą serwisu internetowego maps.google.com
pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika,
pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, You Tube, Twitter), z których korzysta użytkownik ze Stroną.

Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika:
Google AdWords, Facebook, You Tube, Twitter

Zarządzanie plikami cookies
Właściciel strony nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach jego serwisu.

Możecie Państwo wyrazić zgodę lub nie na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu oraz na ich korzystanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

Wyłączenie plików cookies w przeglądarce
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Wymagania Serwisu a pliki cookies
Ograniczenie dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Zezwolenie na korzystanie z plików cookies
Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Zmiany w Polityce Prywatności
Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.